Miloš Kozub
Kúpeľňa 674/30
Spišská Belá 05901
IČO:50780859
DIČ:1036244583
Číslo účtu: SK3265000000003650647061
365 bank

Firma nie je platcom DPH.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

 

2. Uzavretie kúpnej zmluvy a dodacie podmienky

3. Cena tovaru

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

5. Poštovné a balné

6. Prevzatie tovaru

7. Reklamácie tovaru a záručné podmienky

8. Zákony, legislatíva-odkazy na platné zákony

9. Ochrana osobných dát

10. Záverečné ustanovenia

 

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Miloš Kozub
Kúpeľňa 674/30
Spišská Belá 05901
IČO:50780859
DIČ:1036244583
Číslo účtu: SK3265000000003650647061
365 bank

Firma nie je platcom DPH.

 

Uzavretie kúpnej zmluvy a dodacie podmienky

Všetky objednávky objednané v internetovom obchode Škrupinka sú záväzné. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s kúpno-predajnými podmienkami internetového obchodu Škrupinka a súhlasí s nimi. Kupující je povinný uviesť správné registračné údaje, a to hlavne adresu doručenia. Kúpna zmluva vzniká pri prevzatí objednaného tovaru kupujúcím. Kupující je následne povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. Za dodanie tovaru považujeme jeho prevzatie.

Tovar zasielame Slovenskou poštou, alebo iným prepravcom do 3 dní od doručenia platby na účet a taktiež do 3 dní pri potvrdení objednávky prostredníctvom dobierky, v oboch prípadoch však najneskôr do 14 dní.  V prípade nepredvídateľných okolností sa môže dodacia lehota predĺžiť. Pre túto skutočnosť si vyhradzujeme právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a zákazníka o tom okamžite informujeme prostrednáctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Ak nie je možné z akéhokoľvek dôvodu Vami objednaný tovar dodať, bezodkladne Vás ako kupujúceho o tejto skutočnosti informujeme prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Do 14 dní je kupujúcemu refundovaná prípadná úhrada za tovar, ak platil predom na účet predávajúceho (ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení).

V prípade platby vopred na účet, bude objednávka zarezervovaná maximálne na 7 dní od objednania. V prápade, že do tejto lehoty nebude suma (vrátane poštovného) pripísaná na účet, objednávka bude nami stornovaná. Tovar zasielame až po pripísaní celkovej čiastky na účet.

 

Cena tovaru

 

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb. Nie sme platcami DPH a všetky ceny, uvedené v katalógu priamo pri výrobku sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Ceny za poštovné a balné nájdete nižšie v sekcii "Poštovné a balné" Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je automaticky generovaná systémom a nájdete ju vždy pri príslušnej objednávke a v balíku.

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 

 

Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po tejto dobe sa začína objednávka spracovávať. Zrušenie objednávky je potrebné oznámiť telefonicky, alebo e-mailom. Obratom Vám bude zaslané potvrdenie o zrušení objednávky.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru objednaný tovar vrátiť bez udania dôvodu. (toto ustanovenie zákona sa však nemá chápať ako zapožičanie tovaru). Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené na jeho účet v banke prevodom a to najneskôr do 15 dní od prijatia tovaru.

Poprosíme Vás oznámiť nám to listom. List nám musí byť doručený do 7 dní , aby bolo vrátenie tovaru podľa zákona právoplatné. Pri nedodržaní tohto termínu, nemáme povinosť vrátenie tovaru akceptovať, avšak snažíme sa vyhovieť každému zákazníkovi. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, použitý a musí byť kompletný. Nedodržanie týchto podmienok môže vrátenie tovaru a refundáciu úhrady predĺžiť. Tovar zasielajte na adresu:

Miloš Kozub
Kúpeľňa 674/30
Spišská Belá 05901

 Tovar doporučujeme poistiť a kvalitne zabaliť, nakoľko neručíme za prípadné poškodenie, alebo stratu. Neposielajte tovar na dobierku.

V prípade porušenia akejkoľvek časti týchto podmienok o vrátení tovaru, nebudeme akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude zaslaný späť na náklady kupujúceho.

 

 

 

Poštovné a balné

 

Cena poštovného a balného Slovenská pošta je 3,50€ s doručením na Vašu poštu, Slovenská pošta - doručenie kuriérom pošty : 4,50€. Zaslanie kuriérom DPD je 4,50€. Pri objednávke nad 100€ je poštovné a balné zdarma.

 

 

Prevzatie tovaru

 

a) Pred prevziatím zásielky z pošty (od kuriéra) si balík riadne prekontrolujte. To znamená, že balík na mieste otvorte a skontrolujte obsah, či nie je poškodený, pretože Vám tovar nebude môcť byť neskôr REKLAMOVANÝ! Pošta, alebo kuriér preberie reklamáciu, ktorá je zistená výlučne na pošte. Ak zistíte škodu až doma, nebude Vám reklamácia uznaná, pretože reklamácie prepláca pošta, nie internetový obchod www.skrupinka.sk.

 

b) Ak je viditeľné akékoľvek narušenie obalového materiálu, alebo ak je balík poškodený, podajte ihneď písomne reklamáciu s popisom poškodenia. Slovenská pošta, alebo kuriér Vám poskytnú tlačivo na to určené. Tento dokument je potrebné nechať potvrdiť prepravnou spoločnosťou. Ak je balík značne poškodený, prípadne máte podozrenie, že jeho obsah je porušený, balík na mieste otvorte a spíšte s príslučným pracovníkom prepravnej spoločnosti reklamáciu. Na reklamácie nahlásené po lehote 24 hod. od dodania nebude braný ohľad vzhľadom k podmienkam prepravných spoločností. Ak si nie ste istý, čo robiť v akomkoľvek prípade poškodenia tovaru, volajte 0949 233 639

 

 

Reklamácie tovaru a záručné podmienky

 

V prípade reklamácie, žiadame oznámiť túto skutočnosť  e-mailom na: info@skrupinka.sk, alebo na tel. čísle: 0949 233 639. Po prediskutovaní reklamačného plneia nám tovar zasielajte na adresu:

Miloš Kozub
Kúpeľňa 674/30
Spišská Belá 05901

Balík poistite a zašlite doporučene (nie dobierkou!) Do balíka prosíme priložiť doklad o zaplatení, ktorý sme Vám poslali spolu s tovarom Po obdržaní reklamovanej zásielky Vás budeme kontaktovať e-mailom, alebo telefonicky a dohodneme sa na vybavení reklamácie. V prípade uznanej reklamácie Vám tovar vymeníme kus za kus (ak sa bude v čase reklamačného konania nachádzať na sklade), alebo si vyberiete iný tovar do výšky hodnoty reklamácie. Taktiež máte možnosť vrátenia peňazí. Podľa zákona bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Do reklamácie nie je zarátavané poštovné. Záručná doba je stanovená zákonom, a to 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné vady.

 

Výmena tovaru

Ak nebudete s tovarom spokojný, zašlite nám ho späť do 7 dní. Tovar bude vymenený na základe dohodnutých podmienok oboch strán. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa. Výmena nie je reklamácia tovaru a naopak. Výmena tovaru sa týka farby, veľkosti, alebo typu výrobku. Náklady na výmenu tovaru znáša kupujúci. Reklamácia sa týka poškodeného, alebo nefukčného tovaru. Náklady na výmenu tovaru v rámci reklamácie znáša predávajúci.

 

 

Zákony, legislatíva-odkazy na platné zákony:

 

Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

 

Na zmluvy uzatvorené na diaľku na nákup tovaru formou zásielkového predaja sa vzťahuje zákon č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 

Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

 

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Ochrana osobných údajov

 

Dodávateľ so súhlasom zákazníka zhromažďuje osobné údaje zákazníka, ktoré slúžia na rýchlejšiu komunikáciu, vybavenie objednávky a poskytovanie kvalitných služieb z našej strany a zaväzujeme sa k tomu, že údaje zákazníka nebudú bez jeho povolenia v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, alebo použité na iné komerčné účely.

 

Záverečné ustanovenia

 

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí a akceptuje všetky vyššie uvedené obchodné podmienkami, ako aj  všetky ustanovenia, akými sú výška ceny, spôsob dopravy a výška poštovného.

Tieto podmienky platia po dobu vydania nových obchodných podmienok.